איור מיקרס - איורים מנחים ואייקונים


סידרה של ארבעה בולים המתארים את התפתחות האפנה בישראל
האופנה מושפעת מהסביבה, האופי והמנטאליות של המקום והתקופה.האופנה בישראל מתחלקת לארבע תקופות מקובלות. ניסיתי למצוא לכל תקופה שני אלמנטים: בגד מאפיין, וסממן תרבותי מאפיין:

1882-1948: אניית מעפילים מסמלת את האופי הגלותי ואת הציונות. האיור מבטא אלמנטים של שמלת הסרפאן הפופולארית.

1950-1970: סוסיתא – המכונית היחידה שיוצרה בישראל. מסמלת תקופה של עשייה, מוטיבציה תעשייתית. הבגד המאויר שאוב אלמנטים מדבריים, שכן סממנים מן הטבע מופיעים בבגדים רבים בתקופה זו, וישנו ניסיון למצוא את הישראליות והזהות העצמית גם בבגדים.

1970-1990: יצור מטוסי הכפיר והלביא מסמלים את המורל המרומם והחוזק הצבאי שלאחר המלחמה. הארץ כולה הושפעה מבועת ההצלחה והאופוריה. המעיל המאויר מזכיר מעילים של "בגד-עור", חברה שהייתה פופולארית ומשגשגת גם מחוץ לישראל, והיוותה סמל של הצלחה.

1990-2005: עזריאלי.הסממן התרבותי של השנים ה"מתקדמות" – שפע, מבחר, גובה. מאוד אורבאני. האיור מזכיר בגד שהוצג בתצוגת אופנה של המעצב יוסף – ששמו עלה בשנים אלו, וסימל במידה מסויימת את תחילתה של "תקופת המעצבים הצעירים" – בה אופנתי ללכת עם "בגדי מעצבים" עצמאיים – ללא מפעל וחברה.


 איור, סגנונות